Add tovább, amit megtanulhattál!

Szent István uralkodása, a másodfokú egyenlet megoldóképlete, biológiai fajok, törzsek és osztályok. Megvan még? Neked ezek jelentették a belépőt az egyetemre, nekik ez kilépő a szegénységből. Változtass meg egy életet!

Ezzel a felhívással hirdette meg februárban a Máltai Fiatalok csapata önkéntes korrepetálós programját, melynek célja, hogy azon családok gyermekei, akik rossz anyagi körülmények kötött élnek, nincs keretük arra, hogy magántanárt fizessenek, emiatt ne szenvedjenek hátrányt a tanulásban. A kiírásban általános iskolás (alsó és felső tagozatos) és gimnáziumi diákok korrepetálására, valamint sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek felzárkóztatására kerestünk fiatal önkénteseket.

korrepetalas1

A program február közepén indult el. Egy hosszabb ismerkedő, eligazító alkalom után 14 lelkes fiatal vállalta, hogy egy-egy rászoruló gyermeknek legalább fél éven át heti rendszerességgel fog segíteni tanulmányaiban.

„Fontosnak tartjuk, hogy az önkénteseket ne hagyjuk egyedül sokszor nehéz, kihívásokkal teli feladatukban, ezért három hetente közös megbeszélést tartunk, ahol mindenki megoszthatja tapasztalatait, nehézségeit, örömeit a tanítással kapcsolatban. Ez jó alkalom arra is, hogy a résztvevők jobban megismerjék egymást, közösségé kovácsolódjanak, akik esetleg majd a későbbi programjainkba is be tudnak kapcsolódni” – mondta el Meszleny Zita, a program egyik szervezője.

korrepetalas2

Az első értékelő alkalomra március 24-én került sor, ahol a résztvevők beszámolóiból kiderült, hogy bár sok akadállyal találkoznak, motiválják őket a kihívások, valamint a kisebb sikerek, melyeket a diákjukkal közösen már most sikerült elérniük.

Comments are closed.