[:hu]Úton egy erősödő nemzetközi ifjúsági hálózat felé[:en]On the Way to a Strong Youth Network[:]

[:hu]Csapatépítés az X&Y játékkal, helyi programtervekből hosszú szőnyeg készítése, kompetenciák piacán képességekkel üzletelés – többek közt ezeket a módszereket használták a fiatalok a Nemzetközi Máltai Ifjúsági Hálózat ukrajnai találkozóján.

A tavaly Szlovákiában, Máltán és Lengyelországban tartott megbeszélések után 2017-ben az első találkozóra Lviv városában, Ukrajna nyugati részén került sor március 9-12-ig. A nemzetközi találkozó célja a hálózaton belüli kommunikáció, koordináció és motiváció fejlesztése volt. Emellett a szervezők célként tűzték ki a tagok személyes részvételnek és elkötelezettségének erősítését, a hálózat jövőjének és fenntarthatóságának elősegítését.

Fotó: Marta Yaruchyk

A Nemzetközi Máltai Ifjúsági Hálózat egy nemzetközi projektnek köszönhetően született meg, amelynek célja az ifjúsági önkéntesség újraélesztése és minőségi fejlesztése a Máltai Lovagrend Közép- és Kelet-Európai segélyszervezeteinél. Jelenleg a hálózat tagjai 9 ország (Albánia, Csehország, Németország, Magyarország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Ukrajna) ifjúsági képviselői.

Fotó: Marta Yaruchyk

A találkozó a célok és a program részletes ismertetésével indult. Ezután a lengyel csapat egy ismerkedős játékkal készült, amely során a személyes profiljaikat kialakítva és cserélgetve a rutinos résztvevők jobban megismerhették az újonnan csatlakozó tagokat.

Fotó: Marta Yaruchyk

A második nap az elmúlt időszak értékelésével kezdődött: az akciócsoportok beszámolóinak meghallgatása és véleményezése után a hálózat tagjainak személyes részvétele és motivációja került a középpontba. Ebből a témából kiindulva a résztvevők eljutottak a hálózat számára elérhető tudásanyag felfedezéséig, amit egy különleges módszerrel tehettek meg: minden résztvevő felírhatta a saját, ifjúsági munka területén hasznos képességeit kis papírokra, amiket magukra ragasztva elkezdődhetett a kompetenciák piaca. A konferenciateremben a fiatal vezetők mások által korábban még nem ismert tudása került a felszínre, aminek megosztása hasznos lehet a következő időszakban a hálózat többi tagja számára. A kompetenciák alapján a következő nemzetközi találkozókon workshopok szerveződnek majd, amivel teljesülhet a „tudás átadása, a tapasztalatok és a jó gyakorlatok cseréje az ifjúsági munka területén”, ahogy azt a Hálózat alapdokumentumában az egyik főtevékenységként korábban meg is határozták.

Kompetenciák piaca (Fotó: Marta Yaruchyk)

A következő nap egyik sikeres és látványos módszere az országok helyi programterveiből összeállított szőnyeg volt, amelynek elkészítésében sokszínű és kreatív ötleteivel a hálózat mind a 9 tagországának képviselői közreműködtek. A flip chart papírokból egy hosszú csíkot összeragasztva elkészült a szőnyeg alapja. Minden ország üres lappal indulhatott, és azokat a programokat rajzolhatták és írhatták fel a szőnyegre, amit a leginkább innovatívnak, hasznosnak vagy érdekesnek tartanak, és amelyekről szívesen beszélnének az alkotás befejezését követően.

A találkozó fontos része volt a Nemzetközi Máltai Ifjúsági Hálózat következő programjainak tervezése. A szekciók során három különböző akcióterven dolgozhattak kisebb csoportok: a rendelkezésre álló idő alatt közös megegyezésre juthattak, átbeszélhették a projektek célját és ütemezését. Megtörténtek az első lépések a Renovabis és Erasmus+ pályázatokra beadott kommunikációs projekttel kapcsolatban, elindult egy minden országban egy időpontban megvalósuló program tervezése, valamint a különböző országok önkénteseit összehozó nyári táborral, a Eurocamppel kapcsolatos közös gondolkozás is elkezdődött.

Fotó: Lutz Hüser

A hálózat fenntarthatósága is a megbeszélés fő témái közé tartozott. A hálózat tagjai gondolattérkép segítségével kezdtek különböző opciókat felvázolni a következő időszak lehetőségeivel kapcsolatban.

A szabadidős elfoglaltságok, a városnéző túra Lvivben szintén a program részét képezték, és segítették a hálózat tagjai közötti kapcsolatépítést, és erősítették a csapat összetartozását.

A találkozó négy intenzív napja után elérkezett az idő a lezárásra. A résztvevők a rossz pillanatokat és érzéseket a kukába dobhatták, ezután pedig egy játékos értékelés során egyesével keríthettek sort a személyes elköszönésre, az elmúlt napok konklúziójára, mielőtt mindenki a saját országába visszatérve folytathatná a munkát. Ezek a különleges pillanatok és kapcsolatok segítettek abban, hogy mindenki motiváltan és energikusan térjen haza.

Szakszon Réka

[:en]Team building with the X&Y game, creating a long carpet from the National Plan of Actions, trading with our skills at the market of competences – some of the methods that were used during the recent meeting of Malteser Youth International Network in Ukraine in order to reach the vision and “Inspire youth work that matters”.

Following the meetings in Slovakia, Malta and Poland last year, the first international meeting of the network in 2017 took place at Lviv, in the Western part of Ukraine from 9-12 March. The objectives were to increase the communication, coordination and motivation within the Network, to specify the personal involvement of each member and to reinforce their commitment, to have a better understanding of the network, and to design the next phases of the project.

Photo: Marta Yaruchyk

The Malteser Youth International Network itself was born following an international project aimed to revitalize and improve the quality of existing youth work operations within the Order of Malta Relief Organizations in the Central and Eastern Europe. Currently the network is set up from the youth representatives of 9 countries: Albania, Czech Republic, Germany, Hungary, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia and Ukraine.

Photo: Marta Yaruchyk

The first day of the meeting started with the introduction of the objectives and agenda of the upcoming days. After that the Polish team prepared a game in order to get to know the new members of the network through the exchange of personal profiles. After welcoming the new participants, a team building method followed with the title X&Y where the players could reflect on working in smaller and bigger teams, and that there is a need for increased communication if we would like to reach the same aims and visions.

Photo: Marta Yaruchyk

The second day was the time for the evaluation of the previous period on the level of the action teams and personally from each network member. The personal involvement and motivation session evolved into another part about exploring the resources of the Network: each participant could prepare some post-its sticked on themselves with skills they have which they could share with the other members. A market of skills started in the conference room to see how the transfer of knowledge could work in the upcoming months. From these competences the idea came to create workshop sessions during the next two international meetings in order to “Transfer knowledge, share experiences, and best practices in the field of youth work” – as it is included in the Network Statement.

Market of skills (Photo: Marta Yaruchyk)

Another method used during the sessions was to create a carpet of the National Plan of Actions of all the nine countries who are part of the network. A long line of flip chart papers offered a blank space for the creativity of the country representatives to list and later on to share information about their most important local programs.

During the meeting, planning the further actions of the Malteser Youth International Network was an important part as well. The time spent together with the working groups was essential in order to reach a common understanding, see the aim of the projects, and plan the timing of the actions. The steps were made to apply for Renovabis and Erasmus+ fund with a communication project, to create a program in all the countries the same day and to start the preparation of Eurocamp, connecting volunteers from different countries.

Photo: Lutz Hüser

Sustainability of the Network was also a core topic of the meeting. Network members started brainstorming with the help of the mind map method to see what kind of opportunities they have for the upcoming years.

Free time activities, exploring the city of Lviv were also part of the program and helped in creating the group cohesion among the Network members.

After the four intensive days of the meeting, the time had come to make the conclusions of the workshop. Participants had the chance to throw the bad moments in the garbage, and to have a positive and personal feedback time with all the youth representatives before going home and continuing work at their countries. These special moments and connections helped to bring motivation and energy home.

Reka Szakszon

[:]

Comments are closed.